Skip to content

uspesnaskola.sk Posts

V rámci Farmakologického ústavu funguje Liekové informačné centrum 

Lekárska fakulta Univerzity Komenského tento rok oslávila storočnicu. Hlavným poslaním fakulty je vychovávať lekárov. Fakulta je zameraná aj na vedeckovýskumnú prácu. Má viaceré pracoviská, ústavy. Jedným z nich jeFarmakologický ústav, ktorý bol založený v roku 1919. V súčasnosti funguje pod názvom Ústav farmakológie a klinickej farmakológie a prednostka je Prof. MUDr. Viera Kristová, CSc.

Výučba farmakológie sa zameriava na získanie základných informácií o liekoch a spôsoboch ich používania na praktických cvičeniach. „Študenti preberajú prípady pacientov s vybranými ochoreniami a vypracujú farmakoterapeutický plán. Výsledkom rozboru prípadu je výber lieku na základe kritérií účinnosť, bezpečnosť, vhodnosť a cena,“ uvádza ústav. Súčasťou hodnotenia informácie o liekoch je vypracovanie a prezentácia seminárnej práce na vybrané témy.

Absolventi sa môžu podieľať na výrobe liekov a prípravkov v niekoľkých špecializovaných firmách. Na Slovensku je napríklad niekoľko veľkých výrobcov zameraných na prípravky na erekciu a prostatu, podporu plodnosti a pohlavných buniek. Alebo prípravkov na detoxikáciu a regeneráciu organizmu.

V rámci ústavu v máji 1997 vzniklo s podporou Ministerstva zdravotníctva SR, prvé Liekové informačné centrum (LIC). Od roku 2002  je členom medzinárodného registra liekových centier Society of Hospital Pharmacists v Australii, to združuje 52 centier z celého sveta. LIC poskytuje bezplatne nezávislé  konzultácie pre odborníkov aj laikov. Ústav poskytuje centru najmä konzultačnú činnosť.

Okrem toho sa ústav venuje aj expertíznej a oponentskej činnosti, posudzovaniu liečiv v rámci registračného procesu a spolupracuje s Uppsala Monitoring Centre v programe zameranom na bezpečnosť liekov.

Študenti piešťanskej hotelovej akadémie obsluhovali európskych politikov

Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera v Piešťanoch je stredná škola s viac ako sedemdesiatročnou tradíciou a má celosvetovú prestíž. Založenie školy inicioval v roku 1946 budovateľ piešťanských kúpeľov Ľudovít Winter, ktorý požiadal dietológa a diabetológa Imricha Sečanského, aby počas návštevy švajčiarskeho Lausanne získal učebné osnovy z tamojšej hotelovej školy.

Aktuálne ponúka žiakom základných škôl päťročný študijný ukončený maturitou. K dispozícií je aj internát priamo v areáli školy na Stromovej ulici. Na škole je možné absolvovať aj trojročné denné pomaturitné štúdium, denné vyššie odborné štúdium, ktoré je ukončené absolventskou skúškou azískaním absolventského diplomu. Zriaďovateľom hotelovej akadémie je Trnavský samosprávny kraj.

Počas štúdia pedagógovia kladú dôraz na prax. Študenti sa naučia ako pripravovať stravovanie i správne stolovacie návyky.

Študenti tretích ročníkov praxujú v školskej jedálni, zabezpečujú reštauračné stravovanie, raňajky, obed, večera, pod pedagogickým dozorom. Študenti štvrtých ročníkov vykonávajú prax v hotelových zariadeniach v meste, predovšetkým v kúpeľoch. Počas štúdia sa kladie dôraz aj na výučbu cudzích jazykov, najmä angličtiny a nemčiny.

Žiaci počas praxe prichádzajú do kontaktu aj s prestížnymi zákazníkmi. Napríklad, v rámci slovenského predsedníctva v OSCE (The Organization for Security and Cooperation in Europe) a ministrálu, ktorý sa uskutočnil v septembri 2019, študenti pripravovali občerstvenie a obsluhovali európskych politikov.

Účes, mejkap, manikúra od študentov ako z profi salónu

Na Strednej odbornej škole kaderníctva a vizážistiky v Bratislave je atraktívna je najmä praktická výučba. Študenti už od druhého ročníka na odbornom výcviku pracujú pod dozorom pedagógov v salónoch. Učia sa tak pracovať s modernými technológiami, získavajú informácie o najnovších trendoch i komunikovať so zákazníkmi.

Výhodou je, že do salónov nie je potrebné sa objednať a najmä pre dôchodcov a študentov sú zaujímavé aj neporovnateľne nižšie ceny. Kvalita práce sa však vyrovná profesionálnym salónom. Materiály a technológie, ktoré tu používajú sú moderné. Nevýhodou je, že procedúry trvajú dlhšie, keďže každý krok žiaci konzultujú s majstrami odborného výcviku.

„Žiadna trvalá na drevené natáčky, ako sa kedysi učili kaderníčky a keď prišli do salónu nevedeli urobiť ombre a v salónoch ich v podstate všetko, čo sa týka moderných vecí museli naučiť. Na praxi sa naučia všetko,“ hodnotí spokojná zákazníčka, ktorá školské salóny navštevuje už päť rokov. „ Nikdy som po odchode zo salónu pri pohľade do zrkadla neplakala a nemusela si doma ihneď umyť vlasy a sama ich dostrihať. Ak si žiak nie je istý, zavolá majsterku a tá mu poradí,“ dodala.

Na škole je možné študovať 4 – ročné študijné odbory: kozmetik, kaderník – vizážista, telová kozmetika, 3-ročný učebný odbor kaderník, manikér- pedikér, 2-ročné nadstavbové štúdium vlasová kozmetika a nadstavbové štúdium starostlivosť o ruky a nohy, 2-ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium kozmetik, kaderník-vizážista a telová kozmetika. Zriaďovateľom je Bratislavský samosprávny kraj.

Škola je najmä pre dievčatá, no nájde sa tu aj zopár chlapcov. Žiaci sú úspešní na celoštátnych i medzinárodných súťažiach. Uplatnenie absolventov na trhu práce je vysoké, na úrade práce neskončí takmer nik, viacerí pokračujú aj v štúdiu na vysokých školách a niektorí sa do školy vrátili ako učitelia odborných predmetov.

Škola pre deti so sluhovým postihnutím má viac ako sto ročnú tradíciu

Najstaršou školou pre sluchovo postihnutých na Slovensku je Spojená internátna škola v Kremnici, ktorá do konca roka 2018 mala názov Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna Viliama Gaňu v Kremnici. Táto vzdelávacia inštitúcia vznikla ešte v roku 1903 a aj v súčasnosti má celoslovenskú pôsobnosť. Má internátny režim s týždennou prevádzkou. Reálne ju však navštevujú najmä žiaci z okolia Kremnice a ostatných miest Banskobystrického kraja. Zriaďovateľom tejto vzdelávacej inštitúcie je Okresný úrad Banská Bystrica.

Žiaci so sluchovým postihnutím si v tejto škole plnia rovnaké ciele vzdelávania ako ostatní ich rovesníci v bežných základných školách, dôležité však je, aby nadobudli predovšetkým rozvinuté spôsobilosti, ktoré vyplývajú z ich sluchového postihnutia, najmä získanie komunikačných schopností pre svoju nezávislú existenciu.

Aktuálne má kremnická škola zložky: Špeciálna materská škola, Základná škola, Špeciálna základná škola, Praktická škola, Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Školský internát a Školský klub.

Priemerný počet žiakov sa pohybuje okolo stovky, polovica z toho v základnej škole. V minulom školskom roku na škole učilo 24 učiteľov na plný úväzok, traja učitelia na čiastočný úväzok, tri asistentky učiteľa, sedem vychovávateľov a traja pomocní vychovávatelia.

Škola vydáva časopis a funguje pri nej aj Občianske združenie detí a mládeže so sluchovým postihnutím Kremko.