Plány modernizácie školstva – posilnenie matematiky a prírodných vied

Viac motivovať mladú generáciu k technickým a prírodným vedám chce nový minister školstva Dušan Čaplovič, ktorý zároveň pociťuje nutnosť modernizácie vzdelávacieho systému.

Cestu vidí v posilnení matematiky, fyziky a prírodných vied už na druhom stupni základných škôl a na stredných školách. Riešením by mohlo byť opätovné zavedenie povinnej maturitnej skúšky matematiky na gymnáziách. Minister školstva vidí uprednostňovanie výberu vysokých škôl humanitných a spoločenskovedných zameraní pred technickými smermi aj v možnosti výberu maturitných predmetov, kde popri slovenskom jazyku, cudzom jazyku a výberových predmetoch absentuje práve matematika. Zámer ešte musí prejsť analýzou a diskusiou s odborníkmi. Ak vstúpi do platnosti, maturitu z matematiky môžu očakávať terajší druháci štvorročných gymnázií. Cieľom je lepšia uplatniteľnosť absolventov vysokých škôl na trhu práce. Vzorom prístupu k vzdelávaniu by malo byť Fínsko a k odbornému vzdelávaniu nemecky hovoriace krajiny.

Podľa Dušana Čaploviča majú tiež školy nižšie nároky na študentov. Je treba zvýšiť náročnosť štúdia na vysokej školy a prepojiť stredné školstvo viac s praxou. Teoretické vedomosti by mal študent získať na strednej škole a v praktickej firme. Odborné vzdelávanie by malo byť prepojené s potrebami trhu. Viaceré odborné školy by sa tak mohli zmeniť na firemné. Ako príklad môže poslúžiť Podbrezová, fungujúca pod patronátom Železiarní Podbrezová. Stredná odborná škola Košice – Šaca pripravuje odborníkov pre U.S.Steel Košice, alebo v priemyslovke v Novom Meste nad Váhom pomôže UMC Nové Mesto nad Váhom. Stretnutia ministra školstva možno povedú k vytvoreniu firemnej školy Volkswagenu v Bratislave. Nové podmienky možno očakávať i vo vzťahu k malým a stredným podnikateľom.

Vyšší počet hodín telesnej výchovy zrejme nahradí vyšší počet hodín matematiky. Zámer zvýšenia povinnej dotácie pre telesnú výchovu avizovaný predchádzajúcim ministrom Eugenom Jurzycom zrejme nevyjde. Napriek podpore súčasného vedenia rezortu školstva k vytváraniu vhodných podmienok pre šport, bude jednou z úloh ministerstva hľadanie priestoru v diskusii s kompetentnými pre zvýšenie dotácie matematiky a prírodných vied. Priestor pre športovú činnosť vidí Dušan Čaplovič skôr v podpore vytvárania podmienok pre pohyb na ihriskách v rámci voľnočasových aktivít.

Zvyšovanie kvality a atraktivity odborného vzdelávania a analýza potenciálu vzhľadom na kľúčové iniciatívy je i cieľom Oznámenia Komisie pre vzdelávanie, mládež, vedu a výskum EU pod názvom „Nový impulz pre európsku spoluprácu pri odbornom vzdelávaní a príprave na podporu stratégie Európa 2020“. V rámci odborného vzdelávania prípravy sa predpokladá zmena štruktúry pracovných miest. Pracovná sila by mala dokázať prispôsobiť svoje zručnosti potrebám pracovného trhu environmentálne udržateľnej ekonomiky. Pre zvýšenie využívania praktickej výučby bude potrebné zabezpečiť zapojenie podnikov, resp. ich podporu tak, aby vzdelávanie pružnejšie reagovalo na potreby trhu.

Vzdelávanie by malo reagovať na rastúci dopyt a dôležitou úlohou bude správny odhad budúcich potrieb. Ten je možné získať jedine v diskusii s kompetentnými odborníkmi a v prepojení na prax, ktorú reflektujú zamestnávateľské zväzy, domáce i zahraničné firmy.

Pripravila: Mgr. Dušana Bieleszová

Zdroj:
www.minedu.sk,
www.hnonline.sk/slovensko/c1-55493330-studium-treba-sprisnit-mladi-nemaju-pracu,
http://aktualne.atlas.sk/caplovic-teoriu-ma-buducich-odbornikov-ucit-stat-prax-firmy/slovensko/skolstvo/,
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:042:0032:0037:SK:PDF,

Ilustrácie:http://ipravda.sk/res/2009/02/20/thumbs/20775-remeselnik-zivnost-stavba-clanok.jpg

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*

Kód z obrázku

*

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Current month ye@r day *

Kalendár udalostí
  • V najbližšej dobe nie sú naplánované žiadne udalosti.
celý kalendár >>
NEWSLETTER
Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu:
REKLAMA
Advertisement
Science.sk
Advertisement
Neulogy
Advertisement
Indicia